Xuất trả lại nhà cung cấp

Hạch toán

Nợ TK 111, 112, 331                          Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả cho người bán

Có TK 152, 156, 611               Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa; Mua hàng

Có TK 1331                              Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã nhập xuất, tài khoản nợ, số hóa đơn, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền hàng, tài khoản có,…
 • Khai báo thẻ Thuế: phục vụ cho việc lên Bảng kê thuế GTGT đầu vào.

  • Mẫu báo cáo: chọn loại hóa đơn mua hàng tương ứng cho mẫu báo cáo

3 – Hóa đơn giá trị gia tăng.

4 – Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn.

5 – Hóa đơn bán hàng thông thường.

  • Mã tính chất: chọn phân loại tính chất thuế được khấu trừ theo qui định

1 – Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế.

2 – Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.

3 – Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế.

 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu xuất kho).

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Tiện ích Lấy số liệu từ hóa đơn:

  • Cho phép chọn hóa đơn mua hàng cần xuất trả. Sau khi chọn, chương trình sẽ hiển thị dữ liệu của hóa đơn bị xuất trả, cho phép sửa lại.
 • Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch xuất trả khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Mã nhập xuất: chọn lý do xuất.
 • Tài khoản có: chương trình tự ngầm định theo tài khoản được khai báo trong Mã nhập xuất (nếu có), được phép sửa lại.
 • Số hóa đơn: chọn từ Mã quyển hóa đơn hoặc nhập vào số hóa đơn (nếu sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in). Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Giá xuất trả: người dùng tự nhập hoặc tự động hiện ra khi Lấy số liệu từ hóa đơn.
 • Thông tin tiền hàng, thuế GTGT xuất trả được chuyển vào Bảng kê thuế GTGT đầu vào với giá trị âm. Trường hợp người dùng muốn chuyển vào Bảng kê thuế GTGT đầu ra với giá trị dương thì tích chọn ô Chuyển vào bảng kê thuế đầu ra ở thẻ Thuế.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 10 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap