Xuất tiêu dùng nội bộ

Hạch toán

Nợ TK 641, 642,…                          Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý doanh nghiệp;…

Có TK 152, 155, 156,…      Nguyên liệu, vật liệu; Thành phẩm; Hàng hóa;…

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Phiếu xuất kho, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn mã giao dịch 2 – Xuất nội bộ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, diễn giải, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền, mã nhập xuất, tài khoản nợ, tài khoản có, bộ phận, mã phí,…
  • Mã nhập xuất: chọn lý do xuất được khai báo ở Danh mục lý do nhập, xuất.
  • Tài khoản nợ: chương trình ngầm định theo tài khoản được khai báo trong Mã nhập xuất (nếu có), được phép sửa lại.
  • Tài khoản có: ngầm định theo mã hàng khai báo ở Danh mục hàng hóa, vật tư. Trường hợp muốn sửa lại tài khoản này thì trong Danh mục hàng hóa, vật tư phải tích chọn ô Sửa tài khoản vật tư.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu xuất kho).

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch xuất khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Giá, tiền: 

  • Giá đích danh: người dùng tự cập nhật bằng cách tích chọn ô Giá đích danh và nhập giá. 
  • Giá trung bình tháng: hệ thống tự động tính và áp giá sau khi thực hiện Tính giá hàng tồn kho cuối kỳ. Trường hợp đặc biệt, cần áp giá đích danh cho một nghiệp vụ cụ thể nào đó thì tích chọn ô Giá đích danh và tự nhập giá (hệ thống sẽ không áp lại giá trung bình cho các phiếu này khi thực hiện tính giá cuối kỳ).
  • Giá NTXT: hệ thống tự động tính và áp giá sau khi thực hiện Tính giá hàng tồn kho cuối kỳ. Trường hợp đặc biệt, cần áp giá đích danh cho một nghiệp vụ cụ thể nào đó thì tích chọn ô Giá đích danh, nhấn nút Xem phiếu nhập ở thanh công cụ của thẻ Chi tiết để chọn phiếu nhập cần lấy giá đích danh.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap