1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Tồn kho
 4. Xuất kho
 5. Xuất kho tự động dựa vào thành phẩm nhập kho

Xuất kho tự động dựa vào thành phẩm nhập kho

1. Khai báo tham số tuỳ chọn

 • Vào phân hệ Hệ thống\ Khai báo các tham số tuỳ chọn.
 • Chọn mã phân hệ IN – Hàng hoá, vật tư.

 • Khai báo các tham số phục vụ cho việc xuất kho NVL tự động dựa vào Số lượng bán thành phẩm/thành phẩm nhập kho và Định mức tiêu hao NVL, bao gồm:
  • Kiểu xuất kho nguyên vật liệu tự động: chọn kiểu tạo phiếu xuất, bao gồm các kiểu sau:
  • 1. Theo phiếu nhập: mỗi phiếu nhập thành phẩm sẽ tạo ra một phiếu xuất kho NVL tự động tương ứng.
  • 2. Theo ngày nhập: mỗi ngày nhập thành phẩm sẽ tạo ra một phiếu xuất kho NVL tự động tương ứng.
  • 3. Theo ngày nhập và sản phẩm: mỗi ngày nhập cho một thành phẩm cụ thể sẽ tạo ra một phiếu xuất kho NVL tự động tương ứng.
  • Diễn giải xuất kho nguyên vật liệu tự động: khai báo diễn giải ngầm định cho phiếu xuất kho NVL tự động.
  • Trạng thái xử lý xuất kho nguyên vật liệu tự động: tuỳ chọn trạng thái ghi sổ cho phiếu xuất kho NVL tự động, bao gồm: 0. Lập chứng từ, 3. Chuyển sổ cái.

2. Khai báo vật tư xuất kho tự động

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Khai báo vật tư xuất kho tự động.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Khai bao vat tu xuat kho tu dong

 • Khai báo các mã bán thành phẩm/thành phẩm nhập kho cần xuất kho NVL tự động.
 • Khai báo các mã NVL cấu thành trong bán thành phẩm/thành phẩm liên quan cần xuất kho tự động.
 • Nhấn Lưu.
 • Lưu ý:
  • Hệ thống chỉ cho phép khai báo các mã có Loại vật tư = 21 – Vật tư, 41 – Bán thành phẩm, 51 – Thành phẩm (khai báo trong Danh mục hàng hoá, vật tư).

3. Khai báo thông tin xuất kho tự động

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Khai báo thông tin xuất kho tự động.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin ngầm định cho phiếu xuất kho NVL tự động (bao gồm: tài khoản chi phí, mã kho xuất, mã nhập xuất) tương ứng cho các đối tượng (đơn vị, bộ phận, tài khoản vật tư).
 • Nhấn Lưu.
 • Lưu ý:
  • Nếu Tài khoản chi phí mở tiểu khoản chi tiết theo Bộ phận thì phải khai báo tương ứng cho từng Bộ phận.
  • Nếu Tài khoản chi phí mở tiểu khoản chi tiết theo NVL chính, NVL phụ thì phải khai báo tương ứng cho từng Tài khoản vật tư.
  • Nếu Tài khoản chi phí mở tiểu khoản chi tiết theo Bộ phận, NVL chính, NVL phụ thì phải khai báo tương ứng cho từng Bộ phận – Tài khoản vật tư.

4. Khai báo định mức tiêu hao NVL

 • Vào phân hệ Danh mục\ Giá thành sản xuất\ Định mức nguyên vật liệu.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Xuat kho tu dong - dinh muc nvl

 • Cập nhật định mức tiêu hao NVL cho các mã bán thành phẩm/thành phẩm cần xuất kho NVL tự động.
 • Nhấn Lưu.

5. Nhập kho bán thành phẩm/thành phẩm

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Phiếu nhập kho.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Nhap kho thanh pham

 • Cập nhật các thông tin liên quan.
 • Nhấn Lưu.
 • Lưu ý:
  • Phiếu nhập kho bán thành phẩm/thành phẩm phải được nhập với Mã giao dịch = 4 – Nhập thành phẩm.

6. Tạo phiếu xuất kho tự động

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Tạo phiếu xuất kho tự động.

Tao phieu xuat kho tu dong - dk loc

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Ngày từ/đến: chọn ngày lọc các phiếu nhập kho bán thành phẩm/thành phẩm cần tạo phiếu xuất kho NVL tự động.
  • Đơn vị: chọn đơn vị cần tạo phiếu xuất kho NVL tự động.
  • Mã khách: chọn mã khách hiển thị trên phiếu xuất kho NVL tự động.
  • Quyển chứng từ: chọn quyển chứng từ đánh số cho các phiếu xuất kho NVL tự động.
  • Xử lý :
  • 1. Tạo tự động: hệ thống sẽ tạo các phiếu xuất kho NVL tự động sau khi nhấn Nhận.
  • 2. Xoá: hệ thống sẽ xoá các phiếu xuất kho NVL tự động đã được tạo trước đó sau khi nhấn Nhận.
  • Chép đè: chọn 1 – Có nếu muốn thay thế các phiếu xuất kho NVL tự động đã được tạo trước đó. Chọn 0 – Không nếu muốn sinh ra các phiếu xuất kho NVL tự động mới (bên cạnh các phiếu đã tồn tại).
 • Nhấn Nhận.
 • Kết quả thực hiện: hệ thống sẽ tự động sinh ra các Phiếu xuất kho có mã giao dịch = 6 – Xuất kho nội bộ tự động.

 • Lưu ý:
  • Số lượng NVL xuất kho tự động được xác định dựa vào số lượng bán thành phẩm/thành phẩm hoàn thành nhập kho và định mức tiêu hao NVL khai báo.
  • Tuỳ vào giá trị khai báo tại tham số Kiểu xuất kho nguyên vật liệu tự động, hệ thống sẽ sinh ra các phiếu xuất kho tương ứng.
  • Người dùng có thể sửa lại các phiếu xuất kho NVL tự động (nếu cần).
Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap