Xuất điều chỉnh giá trị tồn kho

Hạch toán

1. Điều chỉnh tăng:

Nợ TK 621, 627, 632                     Chi phí NVL trực tiếp; Chi phí sản xuất chung; Giá vốn hàng bán

Có TK 152, 155, 156              Nguyên liệu, vật liệu; Thành phẩm; Hàng hóa

2. Điều chỉnh giảm: hạch toán tương tự như trên nhưng với giá trị âm.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Phiếu xuất kho, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn mã giao dịch 7 – Điều chỉnh.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, diễn giải, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền, mã nhập xuất, tài khoản nợ, tài khoản có,…
  • Tích chọn ô Giá đích danh để nhập được tiền điều chỉnh.
  • Mã nhập xuất: chọn lý do xuất được khai báo ở Danh mục lý do nhập, xuất.
  • Tài khoản nợ: chương trình ngầm định theo tài khoản được khai báo trong Mã nhập xuất (nếu có), được phép sửa lại.
  • Tài khoản có: ngầm định theo mã hàng khai báo ở Danh mục hàng hóa, vật tư. Trường hợp muốn sửa lại tài khoản này thì trong Danh mục hàng hóa, vật tư phải tích chọn ô Sửa tài khoản vật tư.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu xuất kho).

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Mã giao dịch này thường chỉ được sử dụng trong trường hợp số lượng tồn = 0, tiền tồn khác 0 đối với vật tư tính giá theo phương pháp NTXT.
 • Một số trường hợp dẫn đến số lượng tồn = 0, tiền tồn khác 0: chênh lệch do xử lý số lẻ khi tính toán, chi phí mua hàng về khác tháng,…

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 10 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap