Vào tồn kho đầu kỳ

Chức năng

  • Dùng để cập nhật số dư tồn kho đầu kỳ cho các hàng hoá, vật tư trước khi sử dụng chương trình.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Vào tồn kho ban đầu.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ

Vào tồn kho đầu kỳ _ KT

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Tồn đầu: nhập vào số lượng tồn kho đầu kỳ sử dụng chương trình.
    • Dư đầu: nhập vào giá trị tồn kho đầu kỳ sử dụng chương trình.
  • Lưu ý:
  • Nhấn Lưu.
Cập nhật vào 5 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap