Vào số dư ban đầu các tài khoản

Chức năng

 • Dùng để cập nhật số dư đầu kỳ cho các tài khoản trước khi sử dụng chương trình. 

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Vào số dư ban đầu các tài khoản.
 • Chọn tài khoản muốn khai báo, nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

Vào số dư ban đầu các tài khoản _ KT

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Cột Đầu năm: nhập số dư đầu năm tài chính cho năm bắt đầu sử dụng chương trình. Các trường tại cột này chỉ được phép nhập nếu Ngày bắt đầu nhập liệu khác với Ngày bắt đầu năm tài chính, nếu trùng thì số dư đầu năm không cần nhập mà ngầm định gán bằng số dư đầu kỳ. Thông tin này để lên Bảng cân đối kế toán cho năm đầu tiên sử dụng chương trình.
  • Cột Đầu kỳ: nhập vào số dư đầu kỳ bắt đầu sử dụng chương trình.
 • Lưu ý:
  • Đối với các tài khoản là tài khoản công nợ thì chương trình chỉ cho phép nhập số dư đầu năm nếu Ngày bắt đầu nhập liệu khác với Ngày bắt đầu năm tài chính, còn số dư đầu kỳ thì phải nhập tại chức năng Vào số dư công nợ ban đầu.
  • Chức năng này chỉ nhập 1 lần cho số dư tại Ngày bắt đầu nhập liệu, số dư cuối mỗi kỳ tiếp theo sẽ được hệ thống tự động tính toán.
 • Nhấn Lưu.
Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap