Vào lũy kế theo chỉ tiêu của các công trình, vụ việc

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Vào lũy kế theo chỉ tiêu của các công trình, vụ việc.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Vào lũy kế theo chỉ tiêu vụ việc, công trình _ KT

 •  Giải thích một số trường thông tin:
  • Chỉ tiêu: chọn các chỉ tiêu khai báo trong Danh mục chỉ tiêu công trình, vụ việc.
  • Cột Luỹ kế từ khởi công đến đầu năm: nhập vào số phát sinh luỹ kế từ khởi công đến đầu năm tài chính của năm bắt đầu sử dụng chương trình.
  • Cột Luỹ kế từ đầu năm đến đầu kỳ: nhập vào số phát sinh luỹ kế từ đầu năm tài chính đến đầu kỳ bắt đầu sử dụng chương trình. Các trường tại cột này chỉ được phép nhập nếu Ngày bắt đầu nhập liệu khác với Ngày bắt đầu năm tài chính.
  • Luỹ kế nợ: nhập số phát sinh luỹ kế bên nợ cho các chỉ tiêu cần theo dõi. Ví dụ: các chỉ tiêu chi phí,…
  • Luỹ kế có: nhập số phát sinh luỹ kế bên nợ cho các chỉ tiêu cần theo dõi. Ví dụ: các chỉ tiêu doanh thu,…
 • Lưu ý:
  • Chức năng này chỉ nhập 1 lần cho số phát sinh luỹ kế theo chỉ tiêu từ khi khởi công cho đến Ngày bắt đầu nhập liệu, số phát sinh luỹ kế chuyển sang các năm sau được hệ thống tự động tính toán.
  • Chức năng này không khả dụng trên các phiên bản Dịch vụ, Thương mại.
 • Nhấn Lưu.
Cập nhật vào 5 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap