Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước

Chức năng

 • Dùng để cập nhật số dư tồn kho đầu kỳ chi tiết theo từng phiếu nhập cho các hàng hoá, vật tư trước khi sử dụng chương trình.
 • Chức năng này chỉ áp dụng cho hàng hoá, vật tư tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ

Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước _ KT

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Tồn đầu: nhập vào số lượng tồn kho đầu kỳ sử dụng chương trình.
  • Dư đầu: nhập vào giá trị tồn kho đầu kỳ sử dụng chương trình.
 • Lưu ý:
  • Chức năng này chỉ nhập 1 lần cho số dư tại Ngày bắt đầu nhập liệu, số dư cuối mỗi kỳ tiếp theo sẽ được hệ thống tự động tính toán.
 • Nhấn Lưu.
Cập nhật vào 5 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap