Tổng hợp chi phí sản xuất công trình, vụ việc

Chức năng

 • Dùng để tổng hợp số liệu về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong kỳ chi tiết theo công trình, vụ việc.

Hướng dẫn thực hiện

1. Khai báo mẫu báo cáo:

 • Vào phân hệ Tiện ích\ Tạo mẫu báo cáo\ Tổng hợp chi phí sản xuất theo vụ việc.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Tổng hợp chi phí sản xuât theo công trình, vụ việc (Khai báo mẫu) _KT

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Chỉ tiêu: khai báo chỉ tiêu chi phí, giá vốn cần lên báo cáo. Mỗi chỉ tiêu sẽ hiển thị tương ứng một cột trên mẫu in.
  • Tăng/giảm:

1 – Tăng: dùng cho các chỉ tiêu tăng chi phí trên mẫu in (bên Nợ TK 154).

2 – Giảm: dùng cho các chỉ tiêu giảm chi phí (Giá thành, Giá vốn hàng bán) trên mẫu in (bên Có TK 154). 

  • Phát sinh nợ/có:

1 – Nợ: dùng cho các chỉ tiêu cần lấy phát sinh bên nợ Tài khoản khai báo.

2 – Có: dùng cho các chỉ tiêu cần lấy phát sinh bên có Tài khoản khai báo.

  • Tài khoản: khai báo tài khoản cần lấy số liệu.
  • Tài khoản đối ứng: khai báo tài khoản đối ứng cần lấy số liệu.
  • Tài khoản giảm trừ: khai báo tài khoản đối ứng cần giảm trừ phát sinh.
  • Ví dụ: chỉ tiêu khai báo Phát sinh nợ/có = 1 – Nợ, Tài khoản = 621, Tài khoản đối ứng = rỗng, Tài khoản giảm trừ = 111,112,152 => Chương trình sẽ lấy tổng phát sinh bên nợ TK 621 trừ các phát sinh giảm trừ bên Có TK 621 đối ứng với các TK 111,112,152.
 • Nhấn Lưu.

2. Truy xuất báo cáo:

 • Vào phân hệ Báo cáo\ Dự án, công trình, vụ việc\ Tổng hợp chi phí sản xuất theo công trình, vụ việc.
 • Màn hình lọc:

Tổng hợp chi phí sản xuât theo công trình, vụ việc (Điều kiện lọc) _KT

  • Tài khoản: chọn tài khoản tổng hợp chi phí sản xuất dở dang cần lên báo cáo (TK 154).

Tổng hợp chi phí sản xuât theo công trình, vụ việc (Điều kiện lọc) 2_KT

  • Cách tính:

1 – Theo đối ứng: chương trình chỉ lấy phát sinh theo đúng  Tài khoản, Tài khoản đối ứng trong phần Khai báo mẫu báo cáo (không quan tâm Tài khoản giảm trừ).

2 – Theo giảm trừ: chương trình chỉ lấy phát sinh theo Tài khoản, Tài khoản giảm trừ trong phần Khai báo mẫu báo cáo (không quan tâm Tài khoản đối ứng).

Nhóm theo = 1 – Vụ việc mẹ: chương trình sẽ hiển thị số liệu phát sinh công trình/vụ việc theo cấp mẹ con. Ngược lại, chỉ hiển thị công trình/vụ việc có phát sinh số liệu.

 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Tổng hợp chi phí sản xuất theo công trình, vụ việc - Báo cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 16 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap