Tính giá nhập trước xuất trước

1. Khai báo các tham số tuỳ chọn

Chức năng

 • Dùng để khai báo cách tính giá nhập trước xuất trước đúng theo ngày hoặc đúng theo tháng.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Khai báo các tham số tuỳ chọn.
 • Chọn mã phân hệ = IN – Hàng hoá, vật tư.

 • Chọn tham số “Cách tính giá NTXT” và nhấn biểu tượng Khai báo trên thanh công cụ.
  • Đúng theo ngày: giá NTXT chỉ được tính khi đã tồn tại các phiếu nhập có Ngày nhập <= Ngày xuất và có Số lượng nhập chưa tham gia tính giá NTXT >= Số lượng xuất.
  • Đúng theo tháng: giá NTXT vẫn được tính chỉ với điều kiện tồn tại các phiếu nhập có Tháng nhập <= Tháng xuất và có Số lượng nhập chưa tham gia tính giá NTXT >= Số lượng xuất trong tháng (tức tại thời điểm xuất có thể chưa có phiếu nhập nhưng xét trong phạm vi cả tháng thì vẫn phải đảm bảo đủ lượng nhập để tham gia tính và áp giá NTXT cho lượng xuất).

2. Tính giá nhập trước xuất trước

Chức năng

 • Dùng để tính giá xuất hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ/ Tồn kho/ Tính giá nhập trước xuất trước

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Từ kỳ/Đến kỳ/Năm: nhập vào kỳ cần tính giá. 
  • Mã vật tư/Loại vật tư: cho phép lọc các đối tượng cần tính giá (nếu cần).
  • Kiểu cập nhật: chọn Tính giá rồi cập nhật vào thẻ kho, sổ cái.
 • Nhấn Nhận.
 • Kiểm tra kết quả tính giá:
  • Các chứng từ xuất kho.
  • Tồn kho/ Báo cáo hàng tồn/ Thẻ kho (Sổ chi tiết vật tư).
  • Tồn kho/ Báo cáo hàng tồn/ Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập.
  • Các báo cáo liên quan khác.
 • Lưu ý:
  • Kiểm tra khai báo phương pháp tính giá hàng tồn kho cho các mã hàng hoá, vật tư tại Danh mục hàng hoá, vật tư trước khi tính giá.
  • Trường hợp có phát sinh xuất theo giá đích danh (tích vào ô Giá đích danh và chỉ định giá xuất theo giá của phiếu nhập khi nhập liệu) thì khi tính giá nhập trước xuất trước, hệ thống sẽ không áp giá cho các phiếu xuất đích danh này và phần số lượng, giá trị đích danh của các phiếu nhập này sẽ không tham gia tính giá NTXT.
  • Các phiếu nhập chi phí mua hàng phát sinh trong cùng kỳ với các chứng từ nhập mua vẫn sẽ được tham gia tính giá NTXT. Trường hợp chi phí về sau và khác kỳ thì sẽ không tự động tham gia tính giá NTXT được, người dùng tự theo dõi và hạch toán vào chi phí bằng Phiếu xuất kho mã giao dịch = 7 – Điều chỉnh.
  • Khi tính giá, phải chọn lần lượt từng kỳ để thực hiện, không được chạy khuyết kỳ (dù kỳ tính có phát sinh hay không phát sinh xuất kho). Ngoài ra, không được chọn đồng thời nhiều kỳ vì khi đó hệ thống sẽ lưu trữ các phiếu nhập còn tồn chưa tham gia tính giá NTXT vào kỳ cuối cùng chứ không lưu trữ chi tiết theo từng kỳ (tuỳ chọn này chỉ áp dụng cho một số trường hợp, nghiệp vụ đặc thù (nếu có)).
  • Trường hợp trong kỳ tính giá NTXT, vật tư có điều chuyển lòng vòng giữa các kho, trong một số trường hợp, nếu tồn phiếu nhập điều chuyển không được áp giá thì cần phải khai báo thứ tư ưu tiên tính giá cho các kho tại chức năng Danh mục/ Tồn kho/ Khai báo về kho để tính giá NTXT (tức thứ tự điều chuyển lòng vòng giữa các kho).
  • Trường hợp trong cùng một ngày, tồn tại nhiều chứng từ nhập/xuất khác nhau, nếu muốn xét thứ tự ưu tiên tham gia tính/áp giá NTXT cho các chứng từ nhập/xuất này thì cần khai báo tại chức năng Danh mục/ Tồn kho/ Khai báo về chứng từ để tính giá NTXT. Trường hợp không khai báo, hệ thống sẽ tự động xét ưu tiên theo mã chứng từ. 
  • Để kiểm tra các phiếu xuất không áp được giá sau khi tính giá NTXT (do Số lượng nhập < Số lượng xuất trong kỳ tính giá) thì vào chức năng Báo cáo/ Tồn kho/ Báo cáo vật tư NTXT xuất âm kho để kiểm tra.
Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap