Thu tiền bán hàng khách hàng nợ

Hạch toán

Nợ TK 111, 112                   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131                Phải thu khách hàng

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
  • Chọn Loại phiếu thu = 2 – Thu của khách hàng.

  • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số phiếu thu, ngày hạch toán, trạng thái,…
  • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, số tiền,…
  • Nhấn Lưu.
  • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 6 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap