Thanh toán tạm ứng

Hạch toán

 • Thanh toán thông thường:

Nợ TK 152, 156, 641, 642,…         Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa; Chi phí bán hàng;…

Có TK 141                        Tạm ứng

 • Thanh toán bù trừ công nợ:

Nợ TK 1388, 331, 336,…               Phải thu hộ khác; Phải trả cho người bán; Phải trả nội bộ;…

Có TK 141                        Tạm ứng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Phiếu thanh toán tạm ứng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại chứng từ = 2 – Thanh toán thông thường.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, loại chứng từ, tài khoản có, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Thanh toan tam ung

Lưu ý

 • Đối với Loại chứng từ = 3 – Thanh toán bù trừ công nợ: phải nhập Mã khách ở thẻ Chi tiết để thực hiện bù trừ công nợ.

 • Trường hợp tạm ứng mua hàng (liên quan đến hàng hóa, vật tư), sẽ phát sinh 2 loại chứng từ nhập liệu (chứng từ mua hàng và chứng từ thanh toán tạm ứng). Để nhập liệu được cả 2 loại chứng từ  mà không bị hạch toán trùng (2 lần) thì cần phải chọn 1 trong 2 phương án sau:
  • Khai báo TK 141 tại tham số Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hóa, vật tư (ở chức năng Khai báo các tham số tùy chọn – phân hệ Kế toán) để chương trình không hạch toán tại chứng từ mua hàng mà chỉ hạch toán tại chứng từ thanh toán tạm ứng.
  • Hạch toán thông qua TK 331 tại chứng từ mua hàng. Khi thanh toán tạm ứng phải chọn Loại chứng từ = 3 – Thanh toán bù trừ công nợ để tất toán TK 331.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 10 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap