Tạo phiếu thu tự động

Chức năng

 • Dùng để tạo tự động các chứng từ thanh toán (phiếu thu/giấy báo có) loại 2 – Thu của khách hàng cho các hóa đơn bán hàng đã lập trước đó.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Tiền\ Tạo phiếu thu từ hóa đơn.
 • Màn hình lọc: 

 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả lọc:

 • Tích chọn các hóa đơn cần tạo chứng từ thanh toán, nhấn vào biểu tượng Tạo phiếu thu từ hóa đơn trên thanh công cụ.
 • Màn hình tạo phiếu thu:

 • Chọn loại chứng từ thanh toán, tài khoản nợ, trạng thái,…
 • Nhấn Nhận để tạo phiếu thu.

Lưu ý

 • Hạch toán:
  • Nếu tài khoản nợ của hóa đơn là tài khoản tiền, tài khoản có trên phiếu thu được tạo sẽ là tài khoản doanh thu và tài khoản thuế đầu ra trên hóa đơn.
  • Nếu tài khoản nợ của hóa đơn là tài khoản công nợ, tài khoản có trên phiếu thu được tạo sẽ là tài khoản công nợ trên hóa đơn.
 • Diễn giải:
  • Ngầm định của hệ thống là “Thu tiền cho hóa đơn số [#1], ngày [#2].” và cho phép sửa khi tạo phiếu thu, trong đó chương trình sẽ tự động điền [#1] là số hóa đơn và [#2] là ngày hóa đơn.
  • Để thay đổi diễn giải ngầm định cho phiếu thu, nhấn vào biểu tượng Cập nhật diễn giải ngầm định trên thanh công cụ.
 • Chỉ tạo cho các chứng từ có mã nguyên tệ là đồng tiền hạch toán.
 • Ngày của phiếu thu trùng ngày của hóa đơn được chọn.
 • Các hóa đơn đã được tạo sẽ không được tạo tiếp, muốn tạo lại phiếu thu, phải xóa phiếu thu đã tạo.
Cập nhật vào 16 Tháng Ba, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap