Sổ quỹ tiền mặt

Chức năng

  • Dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của đơn vị do thủ quỹ quản lý và theo dõi.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Báo cáo\ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\ Sổ quỹ.

Sổ quỹ (Điều kiện lọc) _KT

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Tài khoản: nhập hoặc chọn tài khoản tiền mặt cần xem báo cáo.
    • Phân loại: 

1 – Chi tiết: báo cáo sẽ hiện tất cả các cặp định khoản có trong chứng từ.

2 – Nhóm theo tài khoản đối ứng: trên một chứng từ, chương trình sẽ nhóm các cặp định khoản có cùng tài khoản đối ứng lại với nhau để lên báo cáo.

3 – Nhóm theo chứng từ: mỗi chứng từ khi lên báo cáo chỉ hiển thị một dòng.

  • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Sổ quỹ - Báo Cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap