Sổ quỹ theo từng ngày

Chức năng

  • Dùng để thể hiện tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của đơn vị theo từng ngày (mỗi ngày là một trang in riêng).

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Báo cáo\ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\ Sổ quỹ theo từng ngày.

Sổ quỹ theo từng ngày - Đk lọc

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Tài khoản: nhập hoặc chọn tài khoản tiền mặt cần xem báo cáo.
  • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Sổ quỹ theo từng ngày

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 12 Tháng Tư, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap