Sổ chi tiết lên cho nhiều tài khoản

Chức năng

 • Dùng để xem, in sổ chi tiết tài khoản đồng thời cho nhiều tài khoản.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Báo cáo\ Sổ sách kế toán\ Sổ chi tiết lên cho nhiều tài khoản.

Sổ chi tiết lên cho nhiều tài khoản - Đk lọc

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Xem tk sổ cái:

0 – Xem tất: báo cáo sẽ hiển thị số liệu của các tài khoản con bậc chi tiết nhất và nhóm theo tài khoản mẹ (n cấp).

1 – Chỉ xem tk sổ cái: báo cáo chỉ hiển thị số liệu của các tài khoản sổ cái.

  • Xem tài khoản: chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo, nếu không nhập thì chương trình sẽ lên báo cáo cho tất cả các tài khoản có phát sinh.
  • Xem tài khoản có bậc <=: 1, 2, 3,… (bậc 1 được hiểu là bậc đầu tiên, chính là các tài khoản mẹ cấp cao nhất)

1. Xem tất: báo cáo sẽ hiển thị số liệu của các tài khoản con bậc chi tiết nhất và nhóm theo tài khoản mẹ (n cấp).

2. Chỉ xem tài khoản chi tiết: báo cáo chỉ hiển thị số liệu của các tài khoản con bậc chi tiết nhất.

  • Kiểu báo cáo: tuỳ chọn mẫu sổ theo Thông tư.
  • Kiểu lề trái: tuỳ chọn khoảng cách lề trái khi in mẫu pdf.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả:

Màn hình kết quả báo cáo

 • Nhấn chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Sổ chi tiết lên cho nhiều tài khoản - BC1

Sổ chi tiết lên cho nhiều tài khoản - BC2

Lưu ý

 • Để xem chi tiết các chứng từ phát sinh tại các cột Phát sinh nợPhát sinh có của một tài khoản thì nhấn vào tài khoản cần xem (tại cột Tài khoản).
 • Trường hợp muốn xem toàn bộ phát sinh của một tài khoản (bao gồm cả số dư đầu kỳ, cuối kỳ) thì chọn tài khoản cần xem và nhấn vào nút Xem sổ chi tiết của một tài khoản trên thanh công cụ.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 12 Tháng Tư, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap