1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Dự án, công trình
 4. Phân bổ doanh thu, chi phí chung cho công trình, vụ việc

Phân bổ doanh thu, chi phí chung cho công trình, vụ việc

1. Khai báo bút toán phân bổ tự động

Chức năng

 • Khai báo các tài khoản doanh thu/chi phí tập hợp chung, cuối kỳ cần phân bổ cho các dự án, công trình, vụ việc.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Danh mục/ Tổng hợp/ Khai báo các bút toán phân bổ tự động

Khai bao but toan phan bo tu dong vu viec

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Số thứ tự: số thứ tự ưu tiên thực hiện trước sau cho các bút toán phân bổ.
  • Loại phân bổ:
  • Loại 1: hệ thống sẽ hạch toán bên Có của Tài khoản phân bổ (thông thường là các tài khoản chi phí cần phân bổ).
  • Loại 2: hệ thống sẽ hạch toán bên Nợ của Tài khoản phân bổ (thông thường là các tài khoản doanh thu cần phân bổ).
  • Danh sách tài khoản nợ/Danh sách tài khoản nợ: nhập vào các tài khoản cần lấy số phát sinh của công trình, vụ việc làm hệ số phân bổ (nếu có). Nếu để trắng thì khi thực hiện bút toán phân bổ, người dùng phải tự cập nhập hệ số phân bổ cho các công trình, vụ việc.
  • Mã vụ việc: nhập mã công trình, vụ việc nhận phân bổ, bắt buộc nhập. 
 • Nhấn Lưu.

2. Tạo bút toán phân bổ tự động cuối kỳ

Chức năng

 • Dùng để tạo các bút toán phân bổ tự động cuối kỳ cho các tài khoản khai báo.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Bút toán phân bổ tự động

But toan phan bo tu dong vu viec - dk loc

 • Chọn kỳ/năm cần tạo bút toán phân bổ. 
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình hiện các tài khoản cần tạo bút toán phân bổ:

 • Giải thích một số nút xử lý trên thanh công cụ:
  • Nút Tính hệ số phân bổ: dùng để tính hệ số phân bổ tự động cho các tài khoản phân bổ có khai báo tiêu chí tính hệ số phân bổ tự động dựa vào các tài khoản khác.
  • Nút Sửa hệ số phân bổ: dùng để kiểm tra, sửa lại hệ số sau khi hệ thống tự động tính hoặc người dùng tự nhập hệ số (trường hợp không tính tự động).

But toan phan bo tu dong vu viec -he so

  • Nút Phân bổ: tạo các bút toán phân bổ tự động cuối kỳ cho các tài khoản được chọn. Lưu ý: chỉ thực hiện sau khi đã tính hoặc nhập hệ số đầy đủ.
  • Nút Xoá phân bổ: xoá các bút toán phân bổ đã được tạo trước đó.
 • Lưu ý:
  • Hệ thống chỉ phân bổ đối với các phát sinh không chỉ rõ cho mã công trình, vụ việc nào. Riêng các phát sinh có chỉ rõ thì hệ thống sẽ kết chuyển tương ứng cho mã công trình, vụ việc đó. 
 • Báo cáo kiểm tra kết quả phân bổ:
  • Bảng kê chứng từ (lọc mã chứng từ = PK4).
  • Sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan.

But toan phan bo tu dong vu viec - ket qua

 

Cập nhật vào 16 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap