Nhập vật tư từ phân xưởng

Hạch toán

Nợ TK 152                                       Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 154, 621, 631          Chi phí SXKD dở dang; Chi phí NVL trực tiếp; Giá thành sản xuất

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Phiếu nhập kho, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn mã giao dịch 2 – Nhập nội bộ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, diễn giải, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền, tài khoản nợ, mã nhập xuất, tài khoản có, bộ phận (phân xưởng/công đoạn), lệnh sản xuất, sản phẩm,…
  • Tài khoản nợ: ngầm định theo mã hàng khai báo ở Danh mục hàng hóa, vật tư. Trường hợp muốn sửa lại tài khoản này thì trong Danh mục hàng hóa, vật tư phải tích chọn ô Sửa tài khoản vật tư.
  • Mã nhập xuất: chọn lý do nhập được khai báo ở Danh mục lý do nhập, xuất.
  • Tài khoản có: chương trình tự ngầm định theo tài khoản được khai báo trong Mã nhập xuất (nếu có), được phép sửa lại.
  • Bộ phận, Lệnh sản xuất, Sản phẩm: chọn đối tượng ghi giảm chi phí, phục vụ tính giá thành (nếu có).
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu nhập kho).

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch nhập khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Giá, tiền: người dùng tự cập nhật.

 • Đối với vật tư tính giá theo phương pháp trung bình tháng: nếu tích chọn ô Giá trung bình thì hệ thống sẽ tự động áp theo giá xuất trung bình tính được sau khi thực hiện Tính giá hàng tồn kho cuối kỳ.
 • Để hiển thị trường Bộ phận, Lệnh sản xuất, Sản phẩm trên chứng từ nhập liệu, người dùng cần khai báo ở chức năng Khai báo các màn hình nhập chứng từ – chọn phân hệ Quản lý hàng tồn kho/ Chứng từ cần hiện/ Thẻ Khác. 

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 10 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap