Mua hàng trả tiền ngay

Hạch toán

Nợ TK 152, 156, 611              Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa; Mua hàng

Nợ TK 1331                            Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

Có TK 111, 112           Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Hóa đơn mua hàng trong nước, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, tài khoản có, số hóa đơn, ngày hóa đơn, ngày hạch toán, trạng thái,…
  • Số chứng từ: nhập vào hoặc chọn từ mã quyển đã khai báo số chứng từ quản lý nội bộ (ví dụ: số phiếu nhập kho,…). Xem thêm hướng dẫn Danh mục quyển chứng từ.
  • Số hóa đơn; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. Thông tin này sẽ được ngầm định chuyển vào thẻ Thuế để khai báo thuế.
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền, tài khoản nợ,…
  • Tài khoản nợ: ngầm định theo mã hàng khai báo ở Danh mục hàng hóa, vật tư. Trường hợp muốn sửa lại tài khoản này thì trong Danh mục hàng hóa, vật tư phải tích chọn ô Sửa tài khoản vật tư.
 • Khai báo thẻ Chi phí (trường hợp chi phí cùng nhà cung cấp với hàng mua): mã chi phí, tiền,…

Mua hang tra tien ngay 4

  • Mã chi phí: được khai báo trong Danh mục chi phí mua hàng và tự động phân bổ cho các mặt hàng theo các tiêu thức sau (khai báo trong Danh mục chi phí mua hàng):
  • 1. Số lượng:  hệ số phân bổ được tính theo số lượng mua của từng mặt hàng.
  • 2. Giá trị: hệ số phân bổ được tính theo giá trị mua của từng mặt hàng.
  • 3. Thể tích: hệ số phân bổ được tính = Thể tích đơn vị x Số lượng mua. Thể tích đơn vị của mặt hàng được khai báo trong Danh mục hàng hóa, vật tư.
  • 4. Khối lượng: hệ số phân bổ được tính = Khối lượng đơn vị x Số lượng mua. Khối lượng đơn vị của mặt hàng được khai báo trong Danh mục hàng hóa, vật tư.
  • Hạch toán chi phí mua hàng: ghi nhận vào giá vốn hàng nhập mua (nếu có)

Nợ TK 152, 156, 611               Chi phí mua hàng

Nợ TK 1331                              Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ

Có TK 111, 112               Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

 • Khai báo thẻ Thuế: phục vụ cho việc lên Bảng kê thuế GTGT đầu vào

  • Mẫu báo cáo: chọn loại hóa đơn mua hàng tương ứng cho mẫu báo cáo

3 – Hóa đơn giá trị gia tăng

4 – Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

5 – Hóa đơn bán hàng thông thường

  • Mã tính chất: chọn phân loại tính chất thuế được khấu trừ theo qui định

1 – Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế.

2 – Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.

3 – Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế.

  • Số hóa đơn, Ký hiệu, Ngày hóa đơn: được ngầm định chuyển từ phần Thông tin chung sang và cho phép sửa lại.
  • Các thông tin khác.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu nhập kho).

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Mã giao dịch : cho phép tạo các mã giao dịch mua hàng khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Hạch toán giá vốn hàng mua, thuế GTGT: 
  • Hệ thống ngầm định không tạo bút toán giá vốn hàng mua và thuế GTGT do các khoản mục này đối ứng với tài khoản tiền nên sẽ được ghi nhận ở chức năng chi tiền (xem hướng dẫn tại nghiệp vụ Chi mua hàng thanh toán ngay).
  • Để hạch toán ngay trên hóa đơn, cần phải xóa khai báo các tài khoản tiền tại tham số Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hóa, vật tư (ở chức năng Khai báo các tham số tùy chọnphân hệ Kế toán). Trong trường hợp này, người dùng không được phép cập nhật ở chức năng chi tiền vì sẽ bị hạch toán trùng lắp 2 lần.
 • Trường hợp chi phí có thuế (hóa đơn riêng) thì phải cập nhật vào thẻ Thuế (tương tự như cập nhật hóa đơn mua hàng).
 • Các chi phí mua hàng khác nhà cung cấp với hàng mua thì được cập nhật tại Phiếu nhập chi phí mua hàng.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap