Kiểm tra số liệu

1. Kiểm tra kết chuyển chứng từ

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các chứng từ đã cập nhật vào chương trình nhưng không chuyển, chuyển sai hoặc chuyển thiếu tại một số sổ sách kế toán.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Bảo trì số liệu/ Kiểm tra kết chuyển chứng từ

Kiem tra ket chuyen chung tu

 • Chọn thời gian và loại chứng từ cần kiểm tra.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Kiem tra ket chuyen chung tu - browse

2. Kiểm tra số liệu giữa sổ tài khoản và sổ kho

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các chứng từ phát sinh liên quan đến vật tư mà số liệu không được chuyển đồng bộ giữa sổ tài khoản và sổ kho.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Bảo trì số liệu/ Kiểm tra số liệu giữa sổ tài khoản và sổ kho

Kiem tra so tai khoan va so kho

 • Chọn thời gian và tài khoản vật tư cần kiểm tra. 
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Kiem tra so tai khoan va so kho - browse

3. Kiểm tra số liệu giữa sổ tài khoản và sổ thuế

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các chứng từ phát sinh liên quan đến thuế GTGT đầu vào, đầu ra mà số liệu không được chuyển đồng bộ giữa sổ tài khoản và sổ thuế (để lên các báo cáo thuế).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Bảo trì số liệu/ Kiểm tra số liệu giữa sổ tài khoản và sổ thuế

Kiem tra so tai khoan va so thue

 • Chọn thời gian và tài khoản thuế cần kiểm tra. 
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Kiem tra so tai khoan va so thue - browse

4. Kiểm tra nhập liệu trên sổ tài khoản và sổ kho

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các chứng từ phát sinh ghi nhận thiếu thông tin, thông tin khác biệt hoặc không chính xác trên các sổ sách kế toán.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Bảo trị số liệu/ Kiểm tra nhập liệu trên sổ tài khoản và sổ kho

Kiem tra nhap lieu tren so tai khoan va so kho

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Kiểm tra tài khoản vật tư giữa hạch toán và khai báo trên danh mục vật tư: trả về các chứng từ có tồn tại mã vật tư có tài khoản vật tư khai báo trong danh mục vật tư khác với tài khoản vật tư khi hạch toán (cảnh báo).
  • Kiểm tra tài khoản công nợ không nhập mã khách: trả về các chứng từ có nhập tài khoản công nợ nhưng không có mã đối tượng công nợ nào (chứng từ lỗi).
  • Kiểm tra nhập tài khoản tổng hợp trên sổ tài khoản: trả về các chứng từ hạch toán vào tài khoản tổng hợp (chứng từ lỗi).
  • Kiểm tra không nhập tài khoản trên sổ tài khoản: trả về các chứng từ bị khuyết tài khoản trong các cặp định khoản (chứng từ lỗi).
  • Kiểm tra phát sinh nợ khác phát sinh có trên từng chứng từ: trả về các chứng từ có tổng phát sinh nợ khác tổng phát sinh có trên cùng 1 chứng từ (chứng từ lỗi).
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Kiem tra nhap lieu tren so tai khoan va so kho - browse

5. Kiểm tra số dư tài khoản 

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về tài khoản đầu 5/6/7/8/9 chưa được kết chuyển số dư tại thời điểm cuối kỳ.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Bảo trị số liệu/ Kiểm tra số dư tài khoản

Kiem tra so du tai khoan

 • Chọn thời điểm và loại số dư cần kiểm tra. 
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Kiem tra so du tai khoan - browse

6. Kiểm tra khai báo mẫu Bảng cân đối kế toán

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán khai báo sai thông tin, khai báo thiếu tài khoản hoặc tài khoản sai (không tồn tại hoặc không thuộc phạm vi lên báo cáo).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Bảo trị số liệu/ Kiểm tra khai báo mẫu Bảng cân đối kế toán

Kiem tra khai bao mau bang can doi ke toan

 • Chọn mẫu báo cáo cần kiểm tra. 
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Kiem tra khai bao mau bang can doi ke toan - browse

Cập nhật vào 11 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap