Khai báo tăng công cụ

Hạch toán

 •  Hạch toán nhập mua CCDC:

Nợ TK 1531                                       Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 133                                         Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331,…      Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả cho người bán…

 • Hạch toán xuất dùng CCDC:

Nợ TK 242                                         Chi phí trả trước

Có TK 153                           Công cụ, dụng cụ

Hướng dẫn thực hiện

1. Bút toán ghi tăng công cụ, dụng cụ:

2. Khai báo thông tin công cụ, dụng cụ:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Công cụ dụng cụ\ Công cụ dụng cụ, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

2.1. Đối với công cụ, dụng vụ phân bổ theo phương pháp thời gian:

 • Chọn Kiểu phân bổ = 0 – Theo thời gian.

 • Khai báo các thông tin chung: mã công cụ, tên công cụ, loại công cụ, mã tăng công cụ, ngày tăng, ngày tính phân bổ, mã bộ phận, tài khoản công cụ, tài khoản chờ phân bổ, tài khoản chi phí,…
  • Ngày tăng công cụ: nhập vào ngày nhận bàn giao công cụ.
  • Ngày tính phân bổ: nhập vào ngày bắt đầu trích phân bổ công cụ.
  • Số kỳ phân bổ (tháng): nhập vào số kỳ phân bổ thực tế áp dụng cho công cụ.
  • Ngày kết thúc phân bổ: được ngầm định tính dựa vào Ngày tính phân bổ và Số kỳ phân bổ, được phép sửa lại.
  • Lưu ý: thông tin này có tham gia xử lý nếu tham số Tính hết giá trị còn lại vào kỳ kết thúc phân bổ = Có (trong phần Khai báo tham số tùy chọn – phân hệ CCDC).
 • Khai báo thẻ Chi tiết: nguyên giá, giá trị đã phân bổ, giá trị phân bổ kỳ,…
 • Khai báo thẻ Phụ tùng kèm theo (nếu có):

 • Khai báo thẻ Thông tin chung:

  • Khai báo các thông tin: số hiệu, thông số kỹ thuật, nước sản xuất, năm sản xuất,…
 • Khai báo thẻ Khác:

  • Giá trị làm tròn: khi tính phân bổ, nếu giá trị còn lại của công cụ sau khi tính nhỏ hơn hoặc bằng giá trị khai báo tại trường này thì hệ thống sẽ trích luôn phần giá trị còn lại này vào kỳ tính phân bổ hiện hành
  • Tính năng trên áp dụng cho mọi phương pháp tính phân bổ.
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2.2. Đối với công cụ, dụng vụ phân bổ theo phương pháp phân bổ 2 lần:

 • Chọn Kiểu khấu hao = 1 – Phân bổ 2 lần.
  • Lần phân bổ đầu tiên sẽ dựa vào Ngày tính phân bổ
  • Lần phân bổ thứ 2 sẽ được phân bổ vào kỳ của Ngày kết thúc phân bổ. Riêng đối với CCDC được khai báo hỏng thì lần 2 sẽ được phân bổ vào kỳ khai báo hỏng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã công cụ, tên công cụ, loại công cụ, mã tăng công cụ, ngày tăng, ngày tính phân bổ, số kỳ phân bổ, ngày kết thúc phân bổ, mã bộ phận, tài khoản công cụ, tài khoản chờ phân bổ, tài khoản chi phí,…
  • Số kỳ phân bổ: được chương trình ngầm định là 2.
  • Ngày kết thúc phân bổ: người dùng tự cập nhật.
 • Khai báo thẻ Chi tiết: nguyên giá, giá trị đã phân bổ, giá trị phân bổ kỳ,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 14 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap