1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Giá thành sản xuất
 4. Khai báo định mức và hệ số phân bổ

Khai báo định mức và hệ số phân bổ

1. Khai báo định mức nguyên vật liệu

Chức năng

 • Khai báo định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho các sản phẩm, phục vụ cho việc phân bổ chi phí theo tiêu thức định mức nguyên vật liệu.
 • Xem thêm hướng dẫn Tổng quan bài toán giá thành sản xuất.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Danh mục/ Giá thành sản xuất/ Định mức nguyên vật liệu
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ

Dinh muc nguyen vat lieu

 • Khai báo các thông tin: mã sản phẩm, vật tư, số lượng (tiêu hao trên 1 đơn vị sản phẩm), tỷ lệ hao hụt, ngày hiệu lực.
 • Trường hợp cùng một sản phẩm nhưng có hệ số phân bổ khác nhau ở các phân xưởng, lệnh sản xuất khác nhau thì cần khai báo thêm các thông tin Mã bộ phận, Số lệnh sản xuất tương ứng.
 • Các thông tin dự phòng (ít sử dụng): Bộ phận gián tiếp, Mã vật tư.
 • Lưu ý:
  • Định mức tiêu hao là định mức tính trên một đơn vị sản phẩm.
  • Tỷ lệ hao hụt: nhập theo số /100 (ví dụ: tỷ lệ hao hụt 2% thì nhập vào 0.02). Giá trị tại trường này có tham gia vào công thức tính hệ số phân bổ theo định mức NVL. Cụ thể:
  • Hệ số NVLi = (Số lượng sản phẩm sản xuất x Định mức tiêu hao NVLi) + (Số lượng sản phẩm sản xuất x Định mức tiêu hao x Tỷ lệ hao hụt)
  • Trường Bộ phận: trường dự phòng, chưa sử dụng.
 • Nhấn Lưu.

2. Khai báo hệ số phân bổ

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ/ Giá thành sản xuất/ Khai báo hệ số phân bổ
 • Thông tin điều kiện lọc:

Khai bao he so

  • Chọn kỳ/năm cần nhập hệ số.
  • Cho phép sao chép hệ số từ kỳ trước (nếu có) và được phép sửa lại.
 • Thông tin thêm mới: chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ

Khai bao he so

 • Khai báo các thông tin: mã yếu tố, sản phẩm, hệ số.
 • Trường hợp cùng một sản phẩm nhưng có hệ số phân bổ khác nhau ở các phân xưởng, lệnh sản xuất khác nhau thì cần khai báo thêm các thông tin Mã bộ phận, Số lệnh sản xuất tương ứng.
 • Các thông tin dự phòng (ít sử dụng): Bộ phận gián tiếp, Mã vật tư.
 • Lưu ý:
  • Hệ số khai báo là hệ số tính trên một đơn vị sản phẩm.
  • Hệ số cần được cập nhật mỗi kỳ trước khi tính giá thành.
 • Nhấn Lưu.

3. Khai báo đối tượng nhận phân bổ chi phí

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ/ Giá thành sản xuất/ Khai báo đối tượng nhận phân bổ chi phí
 • Thông tin điều kiện lọc:

Khai bao doi tuong nhan phan bo chi phi

  • Chọn kỳ/năm cần khai báo.
  • Cho phép sao chép dữ liệu từ kỳ trước (nếu có) và được phép sửa lại.
 • Thông tin thêm mới: chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ

Khai bao doi tuong nhan phan bo chi phi

 • Khai báo các thông tin: mã yếu tố, bộ phận gián tiếp, bộ phận trực tiếp, lệnh sản xuất, sản phẩm.
 • Giải thích một số thông tin:
  • Mã bộ phận gián tiếp: nhập vào mã bộ phận phí gián tiếp cần phân bổ.
  • Mã bộ phận: nhập vào mã bộ phận trực tiếp nhận phân bổ chi phí, không bắt buộc nhập. Trường hợp không nhập thì đối tượng nhận phân bổ chi phí sẽ bao gồm các sản phẩm thuộc tất cả các bộ phận trực tiếp (phân xưởng/công đoạn).
  • Số lệnh sản xuất, Mã sản phẩm: tuỳ chọn nhập hoặc không nhập, nguyên tắc xử lý tương tự như Mã bộ phận.
 • Lưu ý:
  • Chỉ khai báo cho các yếu tố chi phí tập hợp theo bộ phận gián tiếp (tức các yếu tố chỉ tích chọn “Tập hợp theo bộ phận gián tiếp” trong Danh mục yếu tố chi phí).
  • Thông tin này cần được cập nhật mỗi kỳ trước khi tính giá thành.
 • Nhấn Lưu.
Cập nhật vào 16 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap