Khai báo hệ số phân bổ khấu hao

Chức năng

 • Dùng để phân bổ giá trị khấu hao kỳ của tài sản cho các bộ phận sử dụng, công trình/vụ việc,…khác nhau (nếu có).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tài sản cố định\ Khai báo hệ số phân bổ khấu hao TSCĐ.
 • Màn hình lọc: 

  • Chọn kỳ, năm cần khai báo.
  • Nhấn Nhận.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các trường thông tin: số thẻ tài sản, tài khoản chi phí, bộ phận sử dụng, vụ việc, hệ số,…
  • Tài khoản chi phí: được ngầm định từ thông tin gốc của tài sản, cho phép sửa lại.
  • Bộ phận sử dụng: chọn bộ phận sử dụng nhận phân bổ.
  • Hệ số: nhập hệ số phân bổ cho đối tượng nhận phân bổ.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý

 • Khai báo lần lượt cho các đối tượng nhận phân bổ chi phí khấu hao của tài sản.
 • Cho phép sao chép hệ số đã khai báo từ kỳ trước (nếu có) bằng cách chọn Số thẻ tài sảnSao chép dữ liệu = 1 – Lấy dữ liệu từ kỳ trước (ở màn hình điều kiện lọc), được phép sửa lại.
 • Trường hợp không khai báo tại chức năng này thì hệ thống sẽ ghi nhận chi phí khấu hao theo thông tin gốc.
 • Khi thực hiện Bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ, chương trình sẽ căn cứ vào các khai báo tại chức năng này để phân bổ (nếu có).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap