Khai báo hệ số phân bổ công cụ

Chức năng

 • Dùng để phân bổ giá trị phân bổ kỳ của công cụ cho các bộ phận sử dụng, công trình/vụ việc,…khác nhau (nếu có).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Công cụ dụng cụ\ Khai báo hệ số phân bổ CCDC.
 • Màn hình lọc:

  • Chọn kỳ, năm cần khai báo.
  • Nhấn Nhận.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các trường: mã công cụ, bộ phận sử dụng, vụ việc, hệ số,…
  • Tài khoản chi phí: được ngầm định từ thông tin gốc của công cụ, cho phép sửa lại.
  • Bộ phận sử dụng: chọn bộ phận sử dụng nhận phân bổ.
  • Hệ số: nhập hệ số phân bổ cho đối tượng nhận phân bổ.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý

 • Khai báo lần lượt cho các đối tượng nhận phân bổ chi phí phân bổ của công cụ.
 • Cho phép sao chép hệ số đã khai báo từ kỳ trước (nếu có) bằng cách chọn Mã công cụ và Sao chép dữ liệu = 1 – Lấy dữ liệu từ kỳ trước (ở màn hình điều kiện lọc), được phép sửa lại.
 • Trường hợp không khai báo tại chức năng này thì hệ thống sẽ ghi nhận chi phí phân bổ theo thông tin gốc (bộ phận sử dụng,…).
 • Khi thực hiện Bút toán phân bổ CCDC, chương trình sẽ căn cứ vào các khai báo tại chức năng này để phân bổ (nếu có).
Cập nhật vào 16 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap