Khai báo giảm tài sản

Hạch toán

 • Hạch toán giảm tài sản: 

Nợ TK 214, 222, 223, 228                   Hao mòn TSCĐ; Đầu tư vào công ty liên kết; Đầu tư khác;…

Có TK 211                              TSCĐ hữu hình

 • Hạch toán thu nhập khác (nếu có):

Nợ TK 111, 112, 131,…                        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng hàng; Phải thu khách hàng;…

Có 711                                     Thu nhập khác.

Có TK 3331                             Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Hướng dẫn thực hiện

1. Bút toán ghi giảm tài sản và thu nhập khác:

 • Bút toán ghi giảm tài sản (do thanh lý, nhượng bán, góp vốn,…) và thu nhập khác (nếu có) được thực hiện tại các phần hành và chức năng sau: Bán dịch vụ, Thanh toán, Phiếu kế toán,…

2. Khai báo giảm tài sản:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tài sản cố định\ Khai báo giảm TSCĐ, chọn tài sản cần khai báo giảm và nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin: mã giảm, ngày giảm tài sản, số chứng từ, diễn giải.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý

 • Tính khấu hao tại kỳ khai báo giảm tài sản sẽ phụ thuộc vào tham số Tính khấu hao theo ngày (Có/Không) ở phần Khai báo các tham số tùy chọn – phân hệ Tài sản cố định:
  • Nếu khai báo = Có: chương trình sẽ tính khấu hao theo đúng số ngày sử dụng thực tế trong kỳ (tính đến ngày khai báo giảm). Hệ thống ngầm định = Có theo qui định hiện hành.
  • Nếu khai báo = Không: chương trình sẽ tính khấu hao cho trọn tháng giảm.
 • Trường hợp Ngày giảm tài sản là ngày đầu kỳ: chương trình vẫn tính khấu hao cho kỳ khai báo giảm (nếu tham số trên = Không). Nếu không muốn tính khấu hao thì phải khai báo ngày giảm là ngày cuối kỳ trước.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap