Khai báo giảm công cụ

Hạch toán

  • Hạch toán giảm công cụ, dụng cụ:

Nợ TK 6233, 6273, 6413, 6423          Chi phí dụng cụ sản xuất; Chi phí dụng cụ, đồ dùng;…  

Có TK 242                               Chi phí trả trước.

  • Hạch toán thu nhập khác (nếu có):

Nợ TK 111, 112, 131,…                        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng hàng; Phải thu khách hàng;…

Có 711                                     Thu nhập khác.

Có TK 3331                             Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Hướng dẫn thực hiện

1. Bút toán ghi giảm công cụ, dụng cụ:

2. Khai báo giảm công cụ, dụng cụ:

  • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Công cụ dụng cụ\ Khai báo giảm CCDC, chọn công cụ, dụng cụ cần khai báo giảm và nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

  • Khai báo các thông tin: mã giảm, ngày giảm công cụ, số chứng từ, diễn giải.
    • Mã giảm: khai báo lý do giảm trong Danh mục lý do tăng, giảm CCDC.
    • Ngày giảm công cụ: nếu là ngày đầu kỳ thì chương trình vẫn tính phân bổ cho kỳ khai báo giảm. Nếu không muốn tính phân bổ thì phải khai báo ngày giảm là ngày cuối kỳ trước.
  • Nhấn Lưu.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 14 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap