1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Dự án, công trình
 4. Kết chuyển doanh thu, chi phí theo công trình, vụ việc

Kết chuyển doanh thu, chi phí theo công trình, vụ việc

1. Khai báo bút toán kết chuyển tự động

Chức năng

 • Khai báo các tài khoản doanh thu, chi phí cần kết chuyển tự động các phát sinh theo dự án, công trình, vụ việc.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Danh mục/ Tổng hợp/ Khai báo các bút toán kết chuyển tự động

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Số thứ tự: số thứ tự ưu tiên thực hiện trước sau cho các bút toán kết chuyển tự động.
  • Loại kết chuyển:
  • Loại 1: hệ thống sẽ hạch toán bên Có của Tài khoản cần kết chuyển  (thông thường là các tài khoản chi phí).
  • Loại 2: hệ thống sẽ hạch toán bên Nợ của Tài khoản cần kết chuyển (thông thường là các tài khoản doanh thu).
  • Tài khoản nợ/Tài khoản có: nhập vào các tài khoản kết chuyển và nhận kết chuyển theo đúng hạch toán Nợ/Có khi tạo bút toán.
  • Tập hợp theo: tích chọn nếu muốn kết chuyển các phát sinh chi tiết theo các mã đối tượng tập hợp (vụ việc, bộ phận,…).
  • Chỉ kết chuyển các phát sinh chi tiết: tích chọn nếu muốn chỉ kết chuyển các phát sinh có chỉ rõ các mã đối tượng tập hợp (vụ việc, bộ phận,…), các phát sinh không chỉ rõ sẽ không được kết chuyển và giữ lại trên tài khoản kết chuyển.
 • Nhấn Lưu.

2. Tạo bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ

Chức năng

 • Dùng để tạo các bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ cho các tài khoản khai báo.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Bút toán kết chuyển tự động

But toan ket chuyen tu dong - dk loc

 • Chọn kỳ/năm cần tạo bút toán kết chuyển. 
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình hiện các tài khoản cần tạo bút toán kết chuyển:

 • Giải thích một số nút xử lý trên thanh công cụ:
  • Nút Kết chuyển: tạo các bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ cho các tài khoản được chọn.
  • Nút Xoá kết chuyển: xoá các bút toán kết chuyển đã được tạo trước đó.
 • Báo cáo kiểm tra kết quả kết chuyển:
  • Bảng kê chứng từ (lọc mã chứng từ = PK3).
  • Sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan.

But toan ket chuyen tu dong - ket qua

 

Cập nhật vào 16 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap