Điều chuyển bộ phận sử dụng tài sản

Chức năng

  • Dùng để khai báo khi phát sinh điều chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng, phục vụ cho việc tính khấu hao và lên báo cáo thống kê theo đúng bộ phận sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tài sản cố định\ Điều chuyển bộ phận sử dụng TSCĐ.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

  • Khai báo một số thông tin: số thẻ tài sản, kỳ/năm bắt đầu điều chuyển, bộ phận điều chuyển đến, tài khoản tài sản, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí.
  • Nhấn Lưu.

Lưu ý

  • Chỉ sử dụng chức năng này khi có sự chuyển giao về mặt quản lý tài sản. Trường hợp tài sản chỉ tạm điều chuyển, sử dụng cho các bộ phận khác trong kỳ mà không có sự chuyển giao về mặt quản lý thì sử dụng chức năng Khai báo hệ số phân bổ khấu hao tài sản để phân bổ giá trị khấu hao cho các bộ phận (nếu cần). 
Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap