Điều chỉnh tăng giá trị công cụ

Hạch toán

Nợ TK 242                                        Chi phí trả trước

Nợ TK 133                                        Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).

Có TK 111, 112, 331,…       Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả cho người bán;…

Hướng dẫn thực hiện

1. Bút toán điều chỉnh tăng giá trị công cụ, dụng cụ.

2. Khai báo tăng giá trị công cụ, dụng cụ.

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Công cụ dụng cụ\ Điều chỉnh giá trị CCDC.
 • Màn hình lọc số liệu: dùng để lọc các công cụ đã khai báo tăng giá trị trước đó (nếu cần).

 • Nhấn Nhận.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

2.1. Đối với công cụ, dụng vụ phân bổ theo phương pháp thời gian:

 • Khai báo các thông tin chung: mã công cụ, kỳ, năm, lý do, ngày chứng từ, nguyên giá, đã phân bổ, số kỳ phân bổ còn lại, điều chỉnh phân bổ kỳ,…
  • Kỳ/năm: nhập kỳ/năm bắt đầu điều chỉnh.
  • Nguyên giá: nhập giá trị điều chỉnh tăng của công cụ.
  • Đã phân bổ: nhập giá trị đã phân bổ của phần điều chỉnh tăng (nếu có).
  • Số kỳ phân bổ còn lại (tháng): chương trình ngầm định tính dựa vào khai báo Ngày kết thúc phân bổ của công cụ và Kỳ/Năm điều chỉnh. Tuy nhiên, người dùng cần kiểm tra và nhập đúng số kỳ phân bổ thực tế còn lại sau điều chỉnh (vì ảnh hưởng đến mức trích phân bổ mới mỗi kỳ sau điều chỉnh).
  • Điều chỉnh phân bổ kỳ: hệ thống tự động tính toán phần chênh lệch trích phân bổ 1 kỳ trước và sau khi điều chỉnh, được phép sửa lại (nếu cần).
  • Phân bổ sau điều chỉnh: hệ thống tự động tính toán và hiển thị giá trị phân bổ 1 kỳ mới (sau điều chỉnh) sẽ áp dụng để người dùng tham khảo, thay đổi (nếu cần), không được phép sửa.
  • Lưu ý: nếu muốn thay đổi giá trị tại trường này thì phải chỉnh sửa giá trị tại trường Điều chỉnh phân bổ kỳ, khi đó giá trị tại trường này sẽ được tính toán lại và thay đổi theo.
 • Nhấn Lưu.

2.2. Đối với công cụ, dụng vụ phân bổ theo phương pháp phân bổ 2 lần:

 • Khai báo tương tự như phương pháp phân bổ theo thời gian.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 14 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap