Điều chỉnh giá hàng bán

Hạch toán

1. Điều chỉnh giảm giá:

Nợ TK 5213                             Giảm giá hàng bán

Nợ TK 3331                             Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111, 112, 131       Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

2. Điều chỉnh tăng giá:

Nợ TK 111, 112, 131               Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 511                         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331                       Thuế GTGT phải nộp

Hướng dẫn thực hiện

1. Điều chỉnh giảm giá:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch, tài khoản công nợ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền hàng, tài khoản đối ứng,…
 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

 • Khai báo thông tin thuế: mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2. Điều chỉnh tăng giá:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch, tài khoản công nợ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền hàng, tài khoản đối ứng,…
 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

 • Khai báo thông tin thuế: mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Tiện ích Lấy số liệu từ hóa đơn:

  • Cho phép chọn hóa đơn bán hàng cần điều chỉnh. Sau khi chọn, chương trình sẽ hiển thị dữ liệu của hóa đơn bị điều chỉnh và người dùng sửa lại.
 • Số hóa đơn: chọn từ Mã quyển hóa đơn hoặc nhập vào số hóa đơn (nếu sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in). 
 • Số lượng: nhập vào để hỗ trợ tính toán giá trị tăng/giảm giá và lên mẫu in hóa đơn bán hàng, không tham gia ghi thẻ kho, sổ kho trong các nghiệp vụ này.
 • Giá bán: nhập vào chênh lệch mức giá tăng/giảm so với giá bán ban đầu.
 • Tài khoản đối ứng: ngầm định hiển thị theo Tài khoản giảm giá hàng bán khai báo trong Danh mục hàng hóa, vật tư (nếu Mã giao dịch = 1 – Giảm giá), cho phép sửa lại.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 12 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap