Điều chỉnh giá dịch vụ

Hạch toán

1. Giảm giá:

Nợ TK 5213                              Giảm giá hàng bán (dịch vụ)

Nợ TK 3331                              Thuế GTGT được giảm

Có TK 111, 112, 131        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

2. Tăng giá:

Nợ TK 111, 112, 131               Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 5113                       Doanh thu cung cấp dịch vụ

Có TK 3331                       Thuế GTGT phải nộp

Hướng dẫn thực hiện

1. Giảm giá:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Hóa đơn điều chỉnh giá dịch vụ, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch, tài khoản công nợ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số lượng, giá, tiền, mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2. Tăng giá:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Hóa đơn điều chỉnh giá dịch vụ, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch, tài khoản công nợ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số lượng, giá, tiền, mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Tiện ích Lấy số liệu từ hóa đơn:

  • Cho phép chọn hóa đơn bán dịch vụ cần điều chỉnh. Sau khi chọn, chương trình sẽ hiển thị dữ liệu của hóa đơn bị điều chỉnh và người dùng sửa lại.
 • Số hóa đơn: chọn từ Mã quyển hóa đơn hoặc nhập vào số hóa đơn (nếu sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in).
 • Giá bán: nhập vào chênh lệch mức giá tăng/giảm so với giá bán ban đầu.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 12 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap