Dịch vụ bị trả lại

Hạch toán

Nợ TK 5212                                 Hàng bán bị trả lại

Nợ TK 3331                                 Thuế GTGT được giảm

Có TK 111, 112, 131       Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Hóa đơn dịch vụ trả lại, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, tài khoản có, ngày hạch toán, trạng thái,…
  • Số hóa đơn/ Ký hiệu/ Ngày hóa đơn/ Mẫu hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn xuất trả lại từ khách hàng (nếu có).
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số lượng, giá, tiền, mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn trả lại khác với đối tượng ghi giảm công nợ.

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Tiện ích Lấy số liệu từ hóa đơn:

Dich vu bi tra lai - lay so lieu 2

  • Cho phép chọn hóa đơn bán dịch vụ bị trả lại. Sau khi chọn, chương trình sẽ hiển thị dữ liệu của hóa đơn bán dịch vụ gốc và cho phép sửa lại.
 • Thông tin doanh thu, thuế GTGT bị trả lại được chuyển vào Bảng kê thuế GTGT đầu ra với giá trị âm. Trường hợp người dùng muốn chuyển vào Bảng kê thuế GTGT đầu vào với giá trị dương thì tích chọn ô Chuyển vào bảng kê thuế đầu vào ở thẻ Khác.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 12 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap