Danh mục thanh toán

Chức năng

  • Dùng để khai báo các thời hạn thanh toán cho các hoá đơn, chứng từ phải thu, phải trả.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Danh mục\ Bán hàng\ Danh mục thanh toán.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh muc thanh toan

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Hình thức thanh toán: dùng cho mẫu in Hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ tại tiêu thức Hình thức thanh toán.
    • Hạn thanh toán: dùng để tính thời gian đến hạn phải thanh toán của hoá đơn khi lên các báo cáo công nợ theo hoá đơn.
  • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 5 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap