Danh mục tài khoản

Chức năng

 • Danh mục tài khoản dùng để khai báo hệ thống các cấp tài khoản theo yêu cầu quản lý tại mỗi Doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Danh mục\ Tổng hợp\ Danh mục tài khoản.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục tài khoản _ KT

 • Giải thích một số trường thông tin: 
  • Tài khoản: mã ký hiệu tài khoản không được bao gồm các ký tự đặc biệt (‘`~!@#$%^&*(),;”<>?/\,_, và các ký hiệu đặc biệt khác). Ngoài ra, khi tạo các tài khoản con thì ký hiệu tài khoản con phải bao gồm các ký hiệu của tài khoản mẹ.
  • Tài khoản mẹ: là tài khoản cấp trên liền kề của tài khoản đang khai báo. Tài khoản mẹ được dùng để tính toán, cộng dồn giá trị từ các tài khoản con khi lên báo cáo. 
  • Tài khoản theo dõi công nợ: dùng để theo dõi số dư công nợ chi tiết theo từng đối tượng nợ. Để khai báo được các tài khoản theo dõi công nợ thì phải khai báo trước các tài khoản này tại tham số Danh sách tài khoản công nợ phải thu, Danh sách tài khoản công nợ phải trả thuộc chức năng Khai báo các tham số tùy chọn (phân hệ Kế toán).
  • Tài khoản sổ cái: là tài khoản mẹ cấp lớn nhất, dùng để lên Sổ cái theo qui định. Số liệu tài khoản sổ cái sẽ được kế thừa từ số liệu của các tài khoản con cấp thấp hơn.
 • Lưu ý:  
  • Đối với các tài khoản công nợ có phát sinh công nợ ngắn hạn, dài hạn thì phải mở các tiểu khoản tương ứng để theo dõi và lên Bảng cân đối kế toán. Ngoài ra, các tài khoản công nợ cũng cần phải mở theo từng loại hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính để lên được Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo từng hoạt động. 
  • Đối với các tài khoản chi phí dùng để tập hợp và tính giá thành, việc mở thêm các tài khoản con để theo dõi, tập hợp chi phí là tuỳ vào từng bài toán giá thành đặc thù tại mỗi Doanh nghiệp. Tham khảo hướng dẫn Khai báo tham số và danh mục.
  • Các tài khoản khi đã phát sinh nhập liệu (số dư, chứng từ), nếu muốn sửa/xoá mã tài khoản hoặc mở thêm tài khoản cấp con thì yêu cầu phải xoá dữ liệu đối với số dư, riêng chứng từ phát sinh có thể xoá hoặc chuyển trạng thái về Lập chứng từ . Sau khi sửa mã hoặc thêm tài khoản con, phải sửa lại các chứng từ chuyển trạng thái trước đó cho đúng tài khoản.
  • Chỉ được phép hạch toán vào tài khoản con cấp chi tiết nhất, hệ thống không cho phép hạch toán vào tài khoản tổng hợp (tài khoản mẹ).
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 5 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
Copy link
Powered by Social Snap