Danh mục tài khoản lũy kế công trình, vụ việc

Chức năng

  • Dùng để khai báo các tài khoản chi phí, doanh thu cần theo dõi số liệu phát sinh luỹ kế, nhằm làm căn cứ để lên báo cáo theo số phát sinh lũy kế từ đầu năm, từ khi khởi công dự án, công trình, vụ việc.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Danh mục\ Dự án, công trình, vụ việc\ Danh mục tài khoản lũy kế công trình, vụ việc.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục tài khoản lũy kế công trình, vụ việc (Điều kiện lọc)_KT

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Nợ/Có: tích chọn nếu là tài khoản cần theo dõi số liệu phát sinh luỹ kế bên Nợ tài khoản (thường là các tài khoản chi phí), ngược lại là các tài khoản cần theo dõi số phát sinh luỹ kế bên Có (thường là các tài khoản doanh thu).
  • Nhấn Lưu.
  • Lưu ý:
    • Chức năng này không khả dụng trên các phiên bản Dịch vụ, Thương mại.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap