Danh mục hàng hóa, vật tư

Chức năng

 • Danh mục hàng hóa, vật tư dùng để khai báo và theo dõi các thông tin về hàng hóa, vật tư, thành phẩm, công cụ, dụng cụ,… phục vụ lập các chứng từ nhập xuất, hóa đơn mua hàng, bán hàng, tính giá tồn kho, tính giá thành sản phẩm, lên báo cáo và sổ sách kế toán theo qui định.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Danh mục\ Tồn kho\ Danh mục hàng hóa, vật tư.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục hàng hóa, vật tư _ KT

 • Giải thích một số trường thông tin thẻ Thông tin chính:
  • Theo dõi tồn kho: tích chọn để theo dõi nhập xuất tồn cả về mặt số lượng và giá trị vật tư. Ngược lại, nếu không tích chọn, vật tư sẽ không tham gia tính giá hàng tồn kho và không lên các báo cáo tồn kho (báo cáo phát sinh vẫn lên bình thường).
  • Cách tính giá hàng tồn kho: cho phép tuỳ chọn các phương pháp tính giá hàng tồn kho sau: 1 – Trung bình tháng, 2 – Đích danh, 3 – NTXT.
  • Loại vật tư: hệ thống ngầm định sẵn các loại sau: 21- Vật tư, 31- Công cụ lao động, 41- Bán thành phẩm, 51- Thành phẩm, 61- Hàng hóa.
  • Mã kho ngầm định: thông tin mã kho ngầm định sẽ hiện thị tự động khi nhập liệu.
  • Mã thuế GTGT ngầm định: thông tin mã thuế ngầm định sẽ hiện thị tự động khi nhập liệu.
  • Mã thuế nhập khẩu ngầm định: thông tin mã thuế ngầm định sẽ hiện thị tự động khi nhập liệu.  
  • Thể tích/ Khối lượng: khai báo thể tích, khối lượng tính trên 1 đơn vị vật tư, là căn cứ để phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức thể tích, khối lượng.

Danh mục hàng hóa, vật tư 2_ KT

 • Giải thích một số trường thông tin thẻ Tài khoản: 
  • Tài khoản vật tư: khai báo tài khoản ngầm định cho vật tư, tài khoản này sẽ tự động hiển thị khi nhập liệu liên quan đến nhập xuất vật tư.
  • Sửa tài khoản vật tư: tích chọn để có thể sửa lại Tài khoản vật tư khi nhập liệu.
  • Tài khoản giá vốn/ Tài khoản doanh thu: tài khoản ngầm định trên các chứng từ bán hàng hoá, vật tư.
  • Tài khoản hàng bán trả lại: tài khoản ngầm định trên chứng từ hàng bán bị trả lại.
  • Tài khoản giảm giá hàng bán: tài khoản ngầm định trên chứng từ giảm giá hàng bán.
  • Tài khoản đại lý: tài khoản ngầm định khi nhập xuất vật tư liên quan đến kho đại lý (kho hàng ký gửi). 
  • Tài khoản sản phẩm dở dang: tài khoản chi phí sản xuất dở dang ngầm định, sử dụng trong phân hệ giá thành sản xuất (chức năng Bút toán phân bổ chi phí sản xuất chung).
  • Tài khoản chênh lệch giá vốn: dùng để tự động tạo bút toán chênh lệch giá xuất hàng tồn kho khi thực hiện tính giá trung bình. Tiền chênh lệch phát sinh do vấn đề xử lý số lẻ, dẫn đến hiện tượng số lượng tồn = 0 nhưng tiền # 0.
  • Tài khoản chiết khấu: tài khoản ngầm định trên chứng từ bán hàng (trường hợp bán hàng có chiết khấu).
  • Tài khoản chi phí khuyến mãi: tài khoản ngầm định trên chứng từ bán hàng (trường hợp bán hàng có khuyến mãi).
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 10 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap