Danh mục công ty

Chức năng

 • Danh mục công ty dùng để khai báo các công ty, đơn vị cần ghi sổ sách kế toán và lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo qui định.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hệ thống\ Danh mục công ty.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh muc cong ty

 • Khai báo mã công ty, tên công ty, tên khác (tên tiếng anh) cần quản lý dữ liệu.
 • Chọn loại Thông tư qui định về Chế độ kế toán mà công ty áp dụng tại trường Khởi tạo dữ liệu theo.
 • Khai báo các thông tin công ty cần hiển thị trên mẫu in chứng từ, báo cáo, sổ sách kế toán. Bao gồm: tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, trang web hoặc số điện thoại,…
 • Trạng thái: chọn 1 nếu mã công ty còn được sử dụng để theo dõi, nhập liệu và ngược lại.
 • Nhấn Lưu.
 • Lưu ý:
  • Sau khi nhấn Lưu thì hệ thống sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu riêng để người dùng theo dõi và quản lý số liệu kế toán độc lập cho từng mã công ty.
  • Mỗi mã công ty sẽ tương ứng với một đơn vị kế toán và một cơ sở dữ liệu. Hệ thống không cho phép theo dõi nhiều đơn vị kế toán trong cùng một cơ sở dữ liệu.
  • Khi thêm mới Công ty, nếu muốn sao chép từ một công ty đã tồn tại, đã được khai báo sẵn các thông tin ban đầu (như: danh mục tài khoản, các tham số tùy chọn, khai báo mẫu báo cáo tài chính, sổ sách kế toán,…) thì tại trường Khởi tạo dữ liệu theo chọn Khác và nhập vào mã công ty cần sao chép tại trường Mã công ty.
  • Để phân quyền truy cập các Mã công ty cho người sử dụng thì cần phải vào chức năng Khai báo công ty cho người sử dụng để cập nhật.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap