Danh mục chỉ tiêu công trình, vụ việc

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Danh mục\ Dự án, công trình, vụ việc\ Danh mục chỉ tiêu công trình, vụ việc.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục chỉ tiêu công trình, vụ việc

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Danh sách tk nợ/ Danh sách tk nợ đối ứng/ Danh sách tk nợ giảm trừ: dùng để khai báo cách lấy số liệu cho các chỉ tiêu chi phí trên báo cáo. Nguyên tắc lấy số liệu:
  • Nếu nhập tk nợ, tk nợ đối ứng: hệ thống lấy Số phát sinh theo đúng tài khoản, tài khoản đối ứng khai báo – Số phát sinh hạch toán đảo lại bút toán khai báo.
  • Nếu chỉ nhập tk nợ: hệ thống lấy Số phát sinh bên Nợ tài khoản – Số phát sinh bên Có đối ứng với tài khoản khai báo tại trường Danh sách tk nợ giảm trừ (nếu có nhập).
  • Danh sách tk có/ Danh sách tk có đối ứng/ Danh sách tk có giảm trừ: dùng để khai báo cách lấy số liệu cho các chỉ tiêu doanh thu trên báo cáo. Nguyên tắc lấy số liệu tương tự như trên.
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 5 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap