Chuyển tiền giữa các tài khoản

Hạch toán

 • Tiền mặt:

         Nợ TK 111 (A)                 Tiền mặt (quỹ A)

    Có TK 111 (B)           Tiền mặt (quỹ B)

 • Tiền gửi ngân hàng:

        Nợ TK 112 (A)                  Tiền gửi ngân hàng (TK A)

    Có TK 112 (B)           Tiền gửi ngân hàng (TK B)

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại phiếu chi = 9 – Chi khác.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Chuyển tiền giữa các tài khoản tiền - Ctừ hạch toán

Lưu ý

 • Nghiệp vụ này liên quan đến 2 loại chứng từ phát sinh: Phiếu thu tiền mặt và Phiếu chi tiền mặt (hoặc Giấy báo nợ ngân hàng và Giấy báo có ngân hàng)Nếu nhập liệu cả 2 loại chứng từ này thì hạch toán sẽ bị trùng (nhân đôi số liệu). Vì vậy, người dùng chỉ được phép chọn một trong hai loại chứng từ trên để cập nhật.
 • Nguyên tắc ưu tiên khi chọn loại chứng từ cập nhật để tránh hạch toán trùng:
  • Chứng từ tiền mặt ưu tiên hơn chứng từ ngân hàng. Ví dụ: rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt -> Ưu tiên nhập bằng Phiếu thu.
  • Giấy báo nợ/Phiếu chi ưu tiên hơn Giấy báo có/Phiếu thu. Ví dụ: chuyển tiền giữa các tài khoản tiền gửi ngân hàng -> Ưu tiên nhập bằng Giấy báo nợ.
 • Trường hợp muốn nhập cả 2 loại chứng từ thì phải hạch toán thông qua tài khoản tiền đang chuyển (TK 113).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 6 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap