Chi khác

Hạch toán

Nợ TK 336, 338, 641, 642, 811,…      Phải trả nội bộ; Phải trả khác; CP bán hàng; CP quản lý; CP khác;…

           Có TK 111, 112                         Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân  hệ Nghiệp vụ\ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
  • Chọn Loại phiếu chi = 9 – Chi khác.

  • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
  • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
  • Nhấn Lưu.
  • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Chi khác - Ctừ hạch toán

Lưu ý

  • Trường hợp chi thanh toán có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì có thể cập nhật tại thẻ Khấu trừ thuế (ghi Nợ Tk liên quan/ ghi Có tài khoản thuế TNCN phải nộp) hoặc nhập tại Phiếu kế toán.
  • Để in được Ủy nhiệm chi theo đúng mẫu của ngân hàng mở tài khoản thì phải khai báo đầy đủ thông tin tại Danh mục ngân hàng, và Danh mục tài khoản ngân hàng.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 6 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap