Cập nhật vật tư dở dang ban đầu

Chức năng

  • Cập nhật vật tư dở dang đầu kỳ cho kỳ đầu tiên sử dụng chương trình. Chức năng này chỉ áp dụng đối với bài toán giá thành có chi phí dở dang và chi phí nguyên vật liệu tập hợp và tính giá thành chi tiết theo từng vật tư.
  • Xem thêm hướng dẫn Tổng quan bài toán giá thành sản xuất.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Cập nhật vật tư dở dang ban đầu.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Cập nhật vật tư dở dang đầu kỳ _ KT

  • Khai báo các thông tin liên quan.
  • Lưu ý:
    • Trường hợp chi phí nguyên vật liệu chỉ tập hợp và tính giá thành theo giá trị hạch toán trên tài khoản, không cần chi tiết theo từng mã NVL thì không cần nhập ở chức năng này.
  • Nhấn Lưu.
Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap