Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang ban đầu

Chức năng

 • Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang qui đổi đầu kỳ cho kỳ đầu tiên sử dụng chương trình. Chức năng này chỉ áp dụng đối với bài toán giá thành có chi phí dở dang được xác định theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.
 • Xem thêm hướng dẫn Tổng quan bài toán giá thành sản xuất.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang ban đầu.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Cap nhat so luong san pham do dang dau ky

 • Khai báo các thông tin liên quan.
 • Lưu ý:
  • Số lượng qui đổi: trường này tham gia vào các xử lý khi tính giá thành, bắt buộc nhập.
  • Phải khai báo chi tiết theo từng loại yếu tố chi phí (trừ loại yếu tố có tỷ lệ hoàn thành 0%)
 • Nhấn Lưu.
Cập nhật vào 13 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap