Bù trừ công nợ

Hạch toán

1. Bù trừ cùng đối tượng:

Nợ TK 331                        Phải trả cho người bán (A)

Có TK 131                 Phải thu khách hàng (A)

2. Bù trừ khác đối tượng:

 • Bù trừ giữa hai khách hàng:

Nợ TK 131                        Phải thu khách hàng (B)

Có TK 131                 Phải thu khách hàng (A)

 • Bù trừ giữa khách hàng và nhà cung cấp:

Nợ TK 331                       Phải trả cho người bán (B)

Có TK 131                Phải thu khách hàng (A)

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Phiếu kế toán tổng hợp, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: số chứng từ, ngày hạch toán, diễn giải, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản, mã khách, phát sinh nợ, phát sinh có,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Nhóm định khoản: cho phép hạch toán nhiều cặp định khoản (Nợ/Có) hoặc nhóm định khoản (một Nợ nhiều Có, hoặc một Có nhiều Nợ) trên cùng một chứng từ bù trừ. Giữa các cặp hoặc nhóm định khoản này được phân biệt bằng các Nhóm định khoản khác nhau. Nhóm định khoản do người dùng tự định nghĩa và nhập vào, có thể là dạng số hoặc dạng chuỗi (ví dụ: 1, 2,…, a, b,…).

  • Chuyển diễn giải trong phiếu kế toán vào sổ theo tài khoản đối ứng.
  • Kiểm tra thuế trên bảng kê và ghi sổ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 12 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap