1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Báo cáo theo phân hệ nghiệp vụ
 4. Dự án, công trình
 5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh công trình, vụ việc

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh công trình, vụ việc

Chức năng

 • Dùng để phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh chi tiết theo công trình, vụ việc của Doanh nghiệp trong kỳ hoạt động.

Hướng dẫn thực hiện

1. Tạo mẫu báo cáo:

 • Vào phân hệ Tiện ích\ Tạo mẫu báo cáo\ Kết quả sản xuất kinh doanh theo công trình, vụ việc.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Tạo mẫu Báo cáo KQ SXKD theo vụ việc

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Số thứ tự: thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu khi lên báo cáo.
  • Mã số: mã số của chỉ tiêu phục vụ cho việc tính toán, tổng hợp số liệu.
  • Cách tính:

1 – Tính theo số liệu: dùng cho chỉ tiêu cần lấy theo số phát sinh các tài khoản, các tài khoản được khai báo thông qua Mã chỉ tiêu.

0 – Tính theo mã số: dùng cho chỉ tiêu được tính toán từ kết quả của các chỉ tiêu khác (theo khai báo tại trường Công thức).

1 – Nợ: đại diện cho nhóm khai báo (Danh sách tài khoản nợ, Danh sách tài khoản nợ đối ứng, Danh sách tài khoản nợ giảm trừ) trong Danh mục chỉ tiêu công trình, vụ việc.

2 – Có: đại diện cho nhóm khai báo (Danh sách tài khoản có, Danh sách tài khoản có đối ứng, Danh sách tài khoản có giảm trừ) trong Danh mục chỉ tiêu công trình, vụ việc.

  • Công thức: chỉ cập nhật khi Cách tính = 0 – Tính theo mã số, có thể khai báo các phép tính cộng/trừ/nhân/chia từ các mã số đã được khai báo và phải được đặt trong dấu ngoặc vuông [ ].

Ví dụ: chỉ tiêu có mã số 01 được tính bằng chỉ tiêu có mã số 01A trừ chỉ tiêu có mã số 01B thì nhập vào trường Công thức như sau: [01A]-[01B].

  • Khai báo khác:

1. Phát sinh trong kỳ: dùng cho chỉ tiêu cần hiển thị số liệu ở cột Phát sinh trong kỳ trên mẫu báo cáo.

2. Lũy kế từ đầu năm: dùng cho chỉ tiêu cần hiển thị số liệu ở cột Lũy kế từ đầu năm trên mẫu báo cáo.

3. Lũy kế khi khởi công: dùng cho chỉ tiêu cần hiển thị số liệu ở cột Lũy kế từ khi khởi công trên mẫu báo cáo.

 • Nhấn Lưu.

2. Truy xuất báo cáo:

 • Vào phân hệ Báo cáo\ Dự án, công trình, vụ việc\ Báo cáo KQ SXKD theo công trình, vụ việc.
 • Màn hình lọc:

Báo cáo kết quả SXKD theo công trình, vụ việc (Điều kiện lọc)_KT

 • Giải thích một số trường thông tin: 
  • Xem vụ việc tổng hợp = 1 – Có: chương trình chỉ hiển thị công trình/vụ việc mẹ có cấp cao nhất (số liệu được tổng hợp từ các công trình/vụ việc con). Ngược lại, sẽ lên tất cả các công trình/vụ việc có phát sinh số liệu.
  • Nhóm theo = 1 – Vụ việc mẹ: chương trình sẽ hiển thị số liệu phát sinh công trình/vụ việc theo cấp mẹ con. Ngược lại, chỉ hiển thị công trình/vụ việc có phát sinh số liệu.
 • Mẫu in báo cáo:

Báo cáo sản xuất kinh doanh công trình, vụ việc - BCáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 16 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap