Bán hàng có chiết khấu

Hạch toán

 • Hạch toán doanh thu đã trừ chiết khấu:

Nợ TK 111, 112, 131                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 511                    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (đã trừ chiết khấu)

Có TK 3331                  Thuế GTGT phải nộp

 • Hạch toán doanh thu chưa trừ chiết khấu:

Nợ TK 111, 112, 131                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 511                    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa trừ chiết khấu)

         Nợ TK 521                                  Chiết khấu thương mại

Có TK 111, 112, 131   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

         Nợ TK 111, 112, 131                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 3331                  Thuế GTGT phải nộp (tính trên doanh thu đã trừ chiết khấu)

 • Hạch toán giá vốn:

Nợ TK 632                                  Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156            Thành phẩm; Hàng hóa

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Hóa đơn bán hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch, tài khoản nợ, mã thanh toán, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá bán, tỷ lệ chiết khấu, tiền chiết khấu, tài khoản doanh thu, tài khoản vật tư, tài khoản giá vốn, giá vốn, tiền vốn,…
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu xuất kho).

 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

 • Khai báo thông tin thuế: mã thuế, tài khoản thuế nợ,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in: Phiếu xuất kho, Hóa đơn bán hàng (hóa đơn tự in, đặt in), Chứng từ hạch toán (ghi sổ),…

Lưu ý

 • Mã giao dịch : cho phép tạo các mã giao dịch bán hàng khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Số hóa đơn: chọn từ Mã quyển hóa đơn hoặc nhập vào số hóa đơn (nếu sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in).
 • Giá vốn:  người dùng tự nhập hoặc hệ thống tự động tính (tùy thuộc vào phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng bán khai báo tại Danh mục hàng hóa, vật tư).

  • Đối với phương pháp Giá đích danh: tích chọn ô Giá đích danh và tự cập nhật Giá vốn (có thể tham khảo giá từ các phiếu nhập bằng cách chọn biểu tượng Xem phiếu nhập trên thanh công cụ màn hình nhập liệu).
  • Đối với các phương pháp Trung bình tháng, Nhập trước xuất trước (NTXT): hệ thống tự động tính vào cuối kỳ (xem hướng dẫn chi tiết tại đây). 
  • Trường hợp cần áp giá đích danh tại một chứng từ nào đó (đối với vật tư tính giá theo phương pháp Trung bình tháng, NTXT): tích chọn ô Giá đích danh và nhập vào Giá vốn. Riêng phương pháp NTXT thì sau khi tích vào ô Giá đích danh, phải chọn biểu tượng Xem phiếu nhập trên thanh công cụ màn hình nhập liệu để chỉ định giá đích danh từ phiếu nhập nào).
 • Nếu chiết khấu thương mại khách hàng đạt được do tích lũy từ nhiều lần mua hàng trước đó thì sẽ được trừ vào hóa đơn mua hàng lần tiếp theo. Trường hợp, khách hàng không còn giao dịch mua bán hoặc số tiền chiết khấu lớn hơn số tiền mua hàng tiếp theo thì sẽ được hạch toán thông qua tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại: 
  • Trường hợp chi tiền cho khách hàng, chiết khấu sẽ được cập nhật ở chứng từ Chi tiền (tham khảo nghiệp vụ Chi khác ở phân hệ Tiền):

Nợ TK 5211                           Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331                          Thuế GTGT đầu ra được giảm

Có TK 111, 112        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 5211                          Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331                         Thuế GTGT đầu ra được giảm

Có TK 131                Số tiền được chiết khấu 

 • Trường hợp đặc biệt, cần hạch toán vào Tài khoản chiết khấu (TK 521) ngay trên hóa đơn thì phải nhập vào trường Tài khoản chiết khấu (ở thẻ Chi tiết). Khi đó, tiền chiết khấu sẽ được hạch toán đối ứng với tài khoản tiền hoặc tài khoản công nợ ở phần thông tin chung.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 5 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap