Bán dịch vụ ghi nhận công nợ

Hạch toán

Nợ TK 131                    Phải thu khách hàng

Có TK 5113      Doanh thu cung cấp dịch vụ

Có TK 3331      Thuế GTGT phải nộp

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Hóa đơn dịch vụ, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, tài khoản công nợ, mã thanh toán, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản doanh thu, số lượng, giá, tiền, mã thuế, tài khoản thuế, diễn giải,…
 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

  • Nhóm hàng: nhập vào tên dịch vụ đại diện cho hóa đơn khi lên Bảng kê thuế GTGT đầu ra. Trường hợp không nhập thì chương trình sẽ hiển thị theo tên dịch vụ có doanh số cao nhất.
  • Ghi chú: nhập vào ghi chú cho hóa đơn khi lên Bảng kê thuế GTGT đầu ra (nếu có).
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Số hóa đơn: chọn từ Mã quyển hóa đơn hoặc nhập vào số hóa đơn (nếu sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 12 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap