Bán dịch vụ có chiết khấu

Hạch toán

 • Hạch toán doanh thu đã trừ chiết khấu:

Nợ TK 111, 112, 131                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 5113                  Doanh thu cung cấp dịch vụ (đã trừ chiết khấu)

Có TK 3331                  Thuế GTGT phải nộp

 • Hạch toán doanh thu chưa trừ chiết khấu:

Nợ TK 111, 112, 131                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 5113                  Doanh thu cung cấp dịch vụ (chưa trừ chiết khấu)

         Nợ TK 521                                  Chiết khấu thương mại

Có TK 111, 112, 131   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

         Nợ TK 111, 112, 131                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 3331                  Thuế GTGT phải nộp (tính trên doanh thu đã trừ chiết khấu)

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Hóa đơn dịch vụ, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, tài khoản nợ , ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản doanh thu, số lượng, giá, tiền, tỷ lệ chiết khấu (%), chiết khấu, mã thuế, tài khoản thuế, diễn giải,…
 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Nếu chiết khấu thương mại khách hàng đạt được do tích lũy từ nhiều lần mua hàng trước đó thì sẽ được trừ vào hóa đơn mua hàng lần tiếp theo. Trường hợp, khách hàng không còn giao dịch mua bán hoặc số tiền chiết khấu lớn hơn số tiền mua hàng tiếp theo thì sẽ được hạch toán thông qua tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại: 
  • Trường hợp chi tiền cho khách hàng, chiết khấu sẽ được cập nhật ở chứng từ Chi tiền (tham khảo nghiệp vụ Chi khác ở phân hệ Tiền):

Nợ TK 5211                           Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331                          Thuế GTGT đầu ra được giảm

Có TK 111, 112        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 5211                          Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331                         Thuế GTGT đầu ra được giảm

Có TK 131                Số tiền được chiết khấu 

 • Trường hợp đặc biệt, cần hạch toán vào Tài khoản chiết khấu (TK 521) ngay trên hóa đơn thì phải nhập vào trường Tài khoản chiết khấu (ở thẻ Chi tiết). Khi đó, tiền chiết khấu sẽ được hạch toán đối ứng với tài khoản tiền hoặc tài khoản công nợ ở phần thông tin chung.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 12 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap